Welcome to Kazoku Kai Sri Lanka


Toun_Hasim

Kazokukai Sri-lanka joined in 2004 when chief instructor Sensei Toun Hasim and two students travelled to England for three weeks intensive training.

While in England sensei Hasim passed his 4th Dan in front of Sensei Derek Ridgway Chief instructor for Kazokukai world wide. Since then Sensei Toun Hasim has invited Sensei Ridgway over to Sri-Lanka for two successfull camps. KazokuKai Sri-Lanka can be contacted toun@kazokukai_sril@yahoo.com

 

 

 

 

Group Photo Sri Lanka